Prenatal Genetic Testing Videos

The Washington State Department of Health, in partnership with Genetic Support Foundation, produced a series of seven educational videos regarding Prenatal Genetic Testing.

Vad kan de vanligast förekommande testerna under graviditeten visa?
Fosterdiagnostik - hur gör du ditt val?
Ultraljud under graviditeten?

Fosterdiagnostik – NIPT Cellfritt DNA